Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Jako administrator danych i zgodnie z zasadami gry, jesteś prawnie zobowiązany do przetwarzania danych osobowych graczy, aby mogli oni uczestniczyć w grach i korzystać z opcjonalnych usług. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, co i dlaczego gromadzi i wykorzystuje dane osobowe graczy.
Witryna internetowa Jet Casino (zwana dalej „Kasyno”, „Witryna”, „Firma”, „My”, „Nas”, „Nasz”) jest własnością i jest obsługiwana przez GALAKTIKA N.V., spółkę zarejestrowaną i utworzoną zgodnie z prawem Curaçao o numerze biznesowym 151002 z siedzibą pod adresem: Julianaplein 36, Willemstad, Curaçao.
Rejestrując się na stronie internetowej, użytkownik akceptuje niniejszą politykę prywatności. Prosimy o niekorzystanie z tej strony internetowej, jeśli nie akceptujesz warunków Polityki prywatności i nie chcesz przekazać nam niezbędnych danych osobowych.
Gromadzenie danych
Dane osobowe gromadzone przez nas w celu ich wykorzystania i przetwarzania obejmują, bez ograniczeń, następujące elementy

1. wszelkie dane podane przez użytkownika podczas wypełniania formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej oraz wszelkie inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej (np. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu).

2. wiadomości przesyłane między nami za pośrednictwem strony internetowej, poczty e-mail, czatu lub innych środków komunikacji.

3. cała historia transakcji na Koncie Gracza, niezależnie od tego, czy zostały przeprowadzone za pośrednictwem Witryny lub innych środków komunikacji.

4. dane logowania i połączenia, w tym ruch, lokalizacja GeoIP, przeglądarka/urządzenie, logi sieciowe i aktywności oraz inne dane o ruchu przechowywane w naszym systemie.

5. dokumenty i dowody, których w uzasadniony sposób zażądamy w celu zweryfikowania konta użytkownika, wpłat lub wypłat oraz przeprowadzenia kontroli w zakresie zwalczania nadużyć finansowych (przez nas lub zgodnie z obowiązującym prawem). Takie dowody mogą obejmować zeskanowane kopie paszportów, dowodów wpłaty, wyciągów bankowych itp.

6. udział w ankietach lub innych ocenach klientów, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu.

Table of Contents